I Sverige flyger vi i klasserna F3A, F3A-Nordic och F3A-Sport.Innehåll: F3A - F3A-Nordic - F3A-Sport - HistorikF3A

En utskriftsvänlig variant finns här


En utskriftsvänlig variant finns här
F3A-Nordic

Vid NM i Finland 2011 beslutades att nordic programmet skall bytas ut vartannat år och baseras på FAIs "Advanced" klass, men att de manövrar som bryter mot de riktlinjer som tagits fram för Nordic klassen byts ut mot enklare. Nedanstående program gäller fram tom 2019.En utskriftsvänlig variant finns här


F3A-Sport


F3A Sport introducerades 2003 som den officiella instegsklassen i F3A. Den ersatte helt den tidigare klassen F3A populär. En liten introduktion till sportprogrammet finns att ladda hem här

1. Startsekvens K=1
2. Looping K=2
3. Halv omvänd kubansk åtta K=2
4. Roll K=2
5. Immelman K=1
(Möjlighet till avbrott. Avbrott = -5p)
6. Stallning K=2
7. Halv fyrkants looping K=1
8. Ryggflygning (Rak inverterad ) K=3
9. Halv looping K=1
10. Cobra K=2
(Möjlighet till avbrott. Avbrott = -5p)
11. Stall turn K=3
12. Triangel looping K=3
13. Immelman K=1
14. Två varv spinn K=3
15. Landning K=1

En utskriftsvänlig variant finns härHistorik

Som kuriosa finns här nedan en del gamla flygprogram sparade. Programmen kan användas som inspiration för att komponera egna program eller som ren nostalgi för att minnas tillbaka och se utvecklingen inom F3A.


F3A 

Årtal Grund Final
  2016-2017: P-17 F-17
  2014-2015: P-15 F-15
  2012-2013: P-13 F-13
  2010-2011: P-11 F-11
  2008-2009: P-09 F-09
  2006-2007: P-07 F-07
  2004-2005: P-05 F-05
  2002-2003: P-03 F-03
  2000-2001: P-01 F-01

1996-1999:
    FAI-E
    FAI-D
    FAI-C


 

F3A-Nordic

F3A-Nordic har historiskt inte bytts ut lika ofta som F3A, utan ändringar har förts in efter diskussioner som förts på nordiska mästerskapen.

    Nordic 2016-2017 (N-17)
    Nordic 2014-2015 (N-15)
    Nordic 2011-2013 (N-13)
    Nordic 2008-2011 (N-09)
    Nordic 2006-2007 (N-07)
    Nordic 2002-2005


F3A-Populär

F3A-populär var en klass som var tänkt som instegsklass i F3A samt lämplig för klubbtävlingar etc. I samband med att nivån på F3A-Nordic och F3A stigit så ansågs programmet som för enkelt och framförallt för kort, varför klassen skrotades till fördel för F3A-Sport som i dagsläget får ses som inkörsporten för F3A.

# Manöver K
1 Startsekvens 1
2 2 Loopings 2
3 1/2 omvänd Cubansk 8 1
4 Roll 3
5 Stallturn 1
6 Top Hat 3
7 Immelmann 1
8 Två varv spinn 3
9 Landningssekvens 1