Sveriges F3Aflygares forum

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A ting 3:e september

#1 2016-06-27 07:16:48

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 311

Inbjudan till F3A ting 3:e september

Hej!

I samband med hösttävlingen 3:e september är det återigen dags för F3A ting.

Motioner ska inkomma senast 3:e augusti 2016. Motionen kan redovisas i den här tråden eller mailas till mig. Jag kommer att offentliggöra alla motioner i den här tråden.

Förslag till dagordning:
1.    Mötets öppnande   

2.    Val av mötesfunktionärer
i.    Ordförande:
ii.    Sekreterare:
iii.    Justeringsmän (2):

3.    Fastställande av dagordning

4.    Mötets behöriga utlysande

5.    Genomgång av föregående års protokoll

6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år. (verksamhetsberättelse)
Tävlingar, Trollhättan, Gränskupp /SM Karlstad, Hösttävling LEN,
Träningsläger och domarkurs, Katrineholm Tack Bengt Erik.7.    Tävlingar under 2017.
Förslag från GS:
Trollhättan aero cup
Gränskuppen Karlstads modellflygklubb
Buntenduellen
Hösttävling LEN


8.    Övriga aktiviteter under kommande år
Ekonomiska förutsättningar
Träningsläger 2017? Domarkurs?
Artiklar i MFN


9.    Nominering GS‐F3A

GS‐F3A suppleant vald på två år 2015 och 2016 Bo Edström
Förslag perioden 2017-2018? GS förslag Bo Edström

10.    Nominering av internationella domare.

11.    Inkomna förslag (motioner)

12.    Övriga frågor

13.    Nästa konstflygting

14.    Mötets avslutande

Välkomna!
Edvard Käll GS F3A

Offline

 

#2 2016-08-17 07:19:13

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 311

Re: Inbjudan till F3A ting 3:e september

Hej!

Jag har fått in en motion till tinget från Anders Johansson:

"Härmed föreslår jag att vi slopar finalerna på SM tills det finns underlag att flyga dem. Det finns inga domare som kan döma finalerna och enstaka flygare som kan flyga dem.

Anders Johansson"

Motionen tas upp för beslut under punkt 11 ovan.

Offline

 
  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A ting 3:e september

Sidfot