Information

Välj område i menyn ovan


Regler Sammanfattning av regler för F3A.
Flygprogram Här finner du aktuella flygprogram så väl som arkiverade gamla  program
Att tävla Kort om hur en tävling går till och vad man bör tänka på
Dokument Här finns en samling dokument som rör F3A,  t.ex. artiklar som tidigare publicerats i modellflygnytt, mötesprotokoll etc.
Kontaktpersoner Kontaktpersoner för F3A i Sverige