Sveriges F3Aflygares forum

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A ting

#1 2017-07-16 20:11:42

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 307

Inbjudan till F3A ting

Hej!

Välkomna till F3A ting. I samband med Lens hösttävling/SM
Tid: 20170902, ca 1700 exakt tid meddelas på tävlingsplatsen.
Plats: LEN Sjögestad

Motioner ska ha inkommit till edvard.kall@remove-this.live.se senast den 15:e augusti.

Alla motioner kommer att läggas ut i den här tråden.

Förslag på dagordning:

1.    Mötets öppnande   

2.    Val av mötesfunktionärer
i.    Ordförande:
ii.    Sekreterare:
iii.    Justeringsmän (2):

3.    Fastställande av dagordning

4.    Mötets behöriga utlysande

5.    Genomgång av föregående års protokoll

6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år. (verksamhetsberättelse)
Tävlingar, Trollhättan, Gränskupp / Karlstad, Hösttävling LEN,
Fyra tävlande på NM, 3 i Nordic och en i F3A
       

7.    Tävlingar under 2018.
Förslag från GS:
Trollhättan aero cup
Gränskuppen Karlstads modellflygklubb
Buntenduellen
Hösttävling LEN


8.    Övriga aktiviteter under kommande år
Ekonomiska förutsättningar
Träningsläger 2018? Domarkurs?
Artiklar i MFN


9.    Nominering GS‐F3A

GS‐F3A vald på två år 2016 och 2017 Edvard Käll
Förslag perioden 2018-2019? Sittande GS förslag Bo Edström

GS‐F3A suppleant vald på två år 2017 och 2018 Bo Edström
Eventuellt fyllnadsval, perioden 2018? 

10.    Nominering av internationella domare.

11.    Inkomna förslag (motioner)

12.    Övriga frågor

13.    Nästa konstflygting

14.    Mötets avslutande


Välkomna! cheers
Edvard Käll
GS-Konstflyg

Offline

 
  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A ting

Sidfot