Sveriges F3Aflygares forum

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

#1 2019-08-19 08:50:38

bem
Medlem
Från: Filipstad
Registrerad: 2010-03-28
Inlägg: 306

Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

Hej!

Välkomna till F3A Konstflygtinget 2019 som hålls i samband med hösttävling i Linköping.
Tid: Lördag 7 sept 2019, alternativt under söndag 8 sept dock mindre troligt
(exakt tid meddelas på vid tävlingsplatsen).
Plats: MFK Linköpingseskaderns modellflygfält strax norr om Sjögestad utanför Linköping.

Motioner ska ha inkommit till GS Bo Edström boem@remove-this.telia.com senast den 31:e augusti.
Alla motioner kommer att läggas ut i den här tråden.

Förslag på dagordning:

1. Mötets öppnande
Öppnande
Plats och tid
Närvarande

2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
Justeringsmän tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordningen
Fastställande

4. Mötets behöriga utlysande
Datum för utlysande, plats

5. Genomgång av föregående års protokoll
Uppläsning och kontroll om planerad verksamhet blev genomförd, ev. kommentarer

6. F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse)
Se Bilaga 1 "Verksamhetsberättelse Konstflyggrenen F3A och F3P 2019".

7. Tävlingar under kommande år
- Nationella tävlingar i Sverige
Förslag GS:
+ Trollhättan Aero CUP (UT)- när?
+ Katrineholm (UT?)- när?
+ Hösttävling Linköping (UT) - när?
SM+RM (UT) -var, Hösttävligen?
(eventuell Gränscup 2020 blir ej i Sverige, blir i Norge om det blir någon)

- Internationella tävlingar
+ EM F3A den 21-29 augusti 2019, i Zamora i Spanien.

- Finalflygningar SM F3A 2020?
Enligt Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) skall det vid varje ting
ta beslut om detta.
- Övrigt

8. Övriga aktiviteter under kommande år
- Konstflygweekend med domarkurs - när, var?
GS Förslag: slutet april, början maj, Linköpingseskaderns MFK flygfält i Skögestad (teori och praktik). Ansvarig person?
- Träningsläger - finns behov?
- Artiklar i Modellflynytt - vem?
- Ekonomi inkl prel. budget för 2020.
Förslag av GS enligt Bilaga 2 "Budgetförslag för Konstflyggrenen F3A och F3P 2020".
- Övrigt

9. Nominering GS-F3A
- Val GS F3A för 2020-2021 (Bo Edström är vald för 2 år, 2018-2019)
(Bo ställer ej om för omval till GS p g av hälsoskäl.)
- Val GS F3A suppleant - Edvard Käll blev vald till GS suppleant för 2019-2020 vid 2018 års ting)

10. Nominering av internationella domare
Personer som skall vara nominerade (utsedda) att vara internationella FAI domare i Sverige.
Förslag GS: åtminstone nuvarande B-E Söderström och Alexander Moberg.
GS anmäler till FAI den/de som skall vara nominerade för 2020.

11. Inkomna förslag (motioner)
Motioner inkomna senast 1 vecka innan tinget och som är publicerade 2 dagar efter
sista inlämningsdag på hemsidan www.f3a.se

12. Övriga frågor
1) GS: F3P - skall något SM hållas i 2020?
2) GS: Finns någon som önskar ta ansvar för F3P inom vår konstflyggren? (Michael Scander som tidigare ansvarat avsade sig ansvaret för 2019). Om inte får GS ensam hädanefter även ta ansvar för F3P.

13. Nästa konstflygting
Hösttävlingen 2020 i Linköping.

14. Mötets avslutande


Underskrifter:
Mötessekreterare
Mötesordförande
Justeringsmän


Välkomna!
Bo Edström, GS F3A Konstflyg

PS: Bo avser ej nävara vid tinget p.g. av hälsoskäl. DS.
----------------------------------


Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Konstflyggrenen F3A och F3P 2019.
av GS F3A Bo Edström

a) Tävlingar nationella:
Under året har följande tävlingar genomförts:
- Trollhättan Aero Cup, TAC (UT) 25-26 maj på Trollhättans MFK’s modellflygfält
i klasserna F3A och Nordic. Henning Jorkjend Norge vann F3A klassen och
Espen Kvien Norge vann Nordic klassen.
-  Katrineholmstävling tillika SM+RM (UT) 17-18 augusti på Katrineholms flygfält i klasserna F3A och Nordic. Segrare och svensk mästare i F3A blev Anders Johansson Linköpingseskaderns MFK och riksmästare i Nordic blev Kristoffer Gustafsson Slättlanda MFK.
- Hösttävlingen i Linköping (UT) 7-8 september på MFK Linköpingseskaderns flygfält vid Skögesta, i klasserna F3A och Nordic.

b) Tävlingar internationellt:
- Ingen svensk har deltagit på VM i F3A 2019, som gick i Italien 3-10 augusti.
- En svensk junior (med teammanager) var anmäld på VM i F3P i Grekland 17-23 mars 2019 men innan tävligen startade avbokades anmälan av piloten och teammanager.
- På Nordiska Mästerskapen (NM) 2-6 juli 2019 i Seinäjoki i Finland deltog 3 svenska piloter med följande resultat. I F3A-klassen deltog Bo Edström med placering 10 och Edvard Käll med placering 11, i F3A-Nordic klassen deltog Kjell Mattsson med placering 8. I lag placerade sig Sverige på 3:e plats i F3A och på 4:e plats i F3A-Nordic, Norge på placering 1 i lag  i bägge klasserna. F3A-klassen vanns av Lassi Nurila Finland, F3A-Nordic vanns av Alexander Hicks Norge.

c) Konstflygweekend/Domarkurs:
Planerad konstflygweekend under våren 2019 fick ställas in då lokal (hall) inte kunde bokas av den ansvarige för arrangemanget.

d) Träningsläger:
Inget träningsläger i F3A hölls under 2019.

e) Ekonomi:
Under 2019 har alla medel gått till startavgifter för deltagare på NM 2019 i Finland (3 svenska deltagare).
500 kr har gått till SM och RM medaljer.
Grenen fick för 2019 års säsong från SMFF 5423 kr för landslagsuppdrag och det som inte täcktes hade grenen i sin "andra" kassa (utanför SMFF) på bankkonto, som är medel sparade från tävlingar).
Grenen har förbrukat alla medel som fanns till förfogande för 2019 års säsong.

f) Övrigt:
Konstflyggrenen exponering under året: artiklar i Modellflygnytt från några tävlingar, t ex från Nordiska Mästerskapen i Finland och en kommande artikel från SM+RM i Katrineholm, författare Edvard Käll i bägge fallen.

Bilaga 2: Budget F3A och F3P 2020
av GS F3A Bo Edström

Budgetförslag för Konstflyggrenen F3A och F3P 2020:
Kända kostnader:
* Kostnad för medaljer SM F3A och RM F3A-Nordic: 500 kr (baserat på förra årets kostnad).
Möjliga kostnader
* Eventuellt deltagande på EM F3A 21-29 augusti 2020 i Spanien? (startavgiften ännu inte offentliggjord men som jämförelse var startavgiften per person på EM 2018 för Senior 450 Euro=4830 SEK och Junior 350 Euro=3760 SEK.
* SM medaljer F3P om det blir SM 2020: 500 kr
(hyra av hall och liknande måste täckas av startavgifter)
Har inte hittat nåt i FAI's tävlingskalender om det är någon F3P tävling 2020 t ex EM och när, så om någon svensk deltagare går det inte budgetera nåt än för t ex startavgift.)

(Några kriterier man ser på enligt Ordförande VO Elit för en grens anslag från SMFF:
- Hur många tävlingslicenser grenen har
- Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
- Hur långt bort är mästerskap
- Hur väl man arbetat med Elitstyrelsens visionsplan
- Resultat på mästerskap under året
- Osv)

Senast redigerat av bem (2019-08-19 11:06:22)

Offline

 

#2 2019-08-19 09:05:23

bem
Medlem
Från: Filipstad
Registrerad: 2010-03-28
Inlägg: 306

Re: Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

Motion: (inkom till GS 2019-08-19)

Bo Edström: Skapa en rekryteringsgrupp för rekrytering nya F3A+Nordic och även F3P piloter, och nya domare för F3A klassen.
(Motionären avser ej ansvara för gruppen).
Motivering: fler piloter kan resultera i fler som vill tävla i F3A eller Nordic klasserna, detta kan ge bättre underlag för landslag (VM, EM, NM). Vid våra nationella tävlingar i Sverige
blir det lite mer spännande också för både tävlande och ev. publik med fler piloter, och mer startavgifter gör det lättare för arrangör att genomföra en tävling så kostander för t ex resor och boende för domare, resultatansvarig kan täckas lättare.
Då vi f.n. har väldigt få FAI F3A domare är det ganska akut att vi börjar jobba aktivt med rekrytering av nya domare, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Visserligen kan vi få hjälp ibland från våra nordiska grannländer med domare på våra egna tävlingar men vi kan ej alltid räkna med detta (t ex kunde ingen norsk FAI F3A domare ställa upp på vårt SM F3A 2019 trots att GS gjorde förfrågan under vår-sommar hos alla deras domare). Jämför med våra nordiska grannländer, speciellt Norge, har vi i Sverige väldigt få FAI F3A domare.

Föreslår att en sådan rekryteringsgrupp till att börja med jobbar fram en åtgärdsplan under kommande år och presenterar den på nästa Konstflygting, sen får gruppen jobba efter den för att försöka få resultat. Gruppen får förstås försöka rekrytera piloter och domare innan åtgärdsplanen är klar.

Med vänlig hälsning
Bo Edström

Senast redigerat av bem (2019-08-19 09:13:02)

Offline

 

#3 2019-08-20 18:39:02

svempa
Medlem
Registrerad: 2018-07-09
Inlägg: 3

Re: Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

Tack till Edvard Käll för väl genomförd  tävling och god mat. Grattis till Kristoffer som riksmästare i Nordic och Anders svensk mästare i f3a. En hälsning till Bo Edström om snabbt tillfrisknande så vi ses i Sjögestad på LENs hösttävling.

MVH Sven Löfqvist

Offline

 
  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A Konstflygting 2019.

Sidfot