Sveriges F3Aflygares forum

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A konstflygting 2020

#1 2020-08-25 20:17:38

Krille
Medlem
Från: Grästorp
Registrerad: 2006-11-20
Inlägg: 108

Inbjudan till F3A konstflygting 2020

Välkomna till F3A Konstflygtinget 2020 som hålls i samband med hösttävling i Linköping.
När: Lördag 5 sept 2020
Tid: Efter lördagens tävling är flugen men någon gång på eftermiddagen.
Plats: MFK Linköpingseskaderns modellflygfält strax norr om Sjögestad utanför Linköping.

För er som inte kan närvara på plats kommer det finnas möjlighet att medverka på mötet via videokonferens. Exakt vilket program/app som kommer användas meddelas längre fram men info kommer finnas i denna tråd.

Motioner mailas till mig senast 2 september  eller skrivs direkt i tråden här. Jag kommer redovisa inkomna motioner här i tråden senast 3 september.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande
Öppnande
Plats och tid
Närvarande

2. Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
Justeringsmän tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordningen
Fastställande

4. Mötets behöriga utlysande
Datum för utlysande, plats

5. Genomgång av föregående års protokoll
Uppläsning och kontroll om planerad verksamhet blev genomförd.

6. F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse)
Se Bilaga 1 "Verksamhetsberättelse Konstflyggrenen F3A och F3P 2020".

7. Tävlingar under kommande år
- Nationella tävlingar i Sverige
Förslag GS:
+ Trollhättan Aero CUP (UT)- när?
+ Katrineholm (UT?)- när?
+ Hösttävling Linköping (UT) - när?
+SM+RM (UT) - var, Hösttävligen?
+Gränskuppen – Norge?

- Internationella tävlingar
+ NM i Norge V.31

Finalflygningar SM F3A 2020?
Enligt Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) skall det vid varje ting
ta beslut om detta.
- Övrigt

8. Övriga aktiviteter under kommande år
- Konstflygweekend med domarkurs - när, var?
GS Förslag: slutet april, början maj, Linköpingseskaderns MFK flygfält i Skögestad (teori och praktik). Ansvarig person?
- Träningsläger - finns behov?
- Artiklar i Modellflynytt - vem?
- Ekonomi inkl prel. budget för 2021.
Förslag av GS enligt Bilaga 2 "Budgetförslag för Konstflyggrenen F3A och F3P 2021".
- Övrigt

9. Nominering GS-F3A
- Val GS F3A för 2020-2021 (Kristoffer Gustafsson blev vald för 2 år vid tinget 2019)
- Val GS F3A suppleant för 2021-2022

10. Nominering av internationella domare
Personer som skall vara nominerade (utsedda) att vara internationella FAI domare i Sverige.
Förslag GS: Bo-Erik Söderström och Alexander Moberg.
GS anmäler till FAI den/de som skall vara nominerade för 2020.


11. Inkomna förslag (motioner)
Motioner inkomna senast 1 vecka innan tinget och som är publicerade 2 dagar efter
sista inlämningsdag på hemsidan www.f3a.se

12. Övriga frågor
1) GS: F3P - skall något SM hållas i 2021?
2) GS: Finns någon som önskar ta ansvar för F3P inom vår konstflyggren? 

13. Nästa konstflygting
Hösttävlingen 2021 i Linköping.

14. Mötets avslutande


Underskrifter:
Mötessekreterare
Mötesordförande
Justeringsmän

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Konstflyggrenen F3A och F3P 2019.
av GS F3A Kristoffer Gustafsson

-Tävlingar Nationellt
PGA Covic -19 och indragna sanktioner från flygsport förbundet blev tävlingen i Trollhättan inställd.
-SM/RM i jönköping gick av stapeln 15-16 augusti där SM i F3A vanns av Anders Johansson Linköpingseskaderns MFK  och RM i F3A nordc vanns av Kjell Mattsson Sigtuna MFK
-Hösttävlingen i Linköping kördes 5-6 September

-Tävlingar internationellt
VM i Spanien inställt pga covid-19

-Konstflygweekend/dommarkurs
Inställt pga covic-19

-Ekonomi
Årets budbet om 500 kronor för inköp av priser till SM/RM användes till tävlingen

-Övrigt

Bilaga 2: Budget F3A och F3P 2020
av GS F3A Kristoffer Gustafsson

Budgetförslag för Konstflyggrenen F3A och F3P 2021:
Kända kostnader:
* Kostnad för medaljer SM F3A och RM F3A-Nordic: 500 kr (baserat på förra årets kostnad).
Möjliga kostnader
* Eventuellt deltagande på NM F3A – F3A – Nordic  ingen startavgift finns klar men på NM i Finland 2019 vad denna 300€. Liknande startavgift kan förväntas och med 3 piloter i varje klass blir detta 1800€.
* SM medaljer F3P om det blir SM 2020: 500 kr
(hyra av hall och liknande måste täckas av startavgifter)


Kristoffer gustafsson

Vortex, Wind S Pro, Wind S 50e

Offline

 

#2 2020-09-04 20:50:56

Krille
Medlem
Från: Grästorp
Registrerad: 2006-11-20
Inlägg: 108

Re: Inbjudan till F3A konstflygting 2020

För er som vill vara med på mötet på distans kommer detta ske via jitsi meet. Appen finns att ladda ner både till Android och apple.

Men alla som vill delta på detta vis får skicka sitt telefonnummer till min mail krolleg85@remove-this.gmail.com eller skicka ett sms till 0702219842.

Länk till mötet i jitsi meet kommer jag skicka via sms strax innan mötet börjar.


Kristoffer gustafsson

Vortex, Wind S Pro, Wind S 50e

Offline

 
  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A konstflygting 2020

Sidfot