Sveriges F3Aflygares forum

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A-ting 2022

#1 2022-08-19 14:47:10

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 321

Inbjudan till F3A-ting 2022

Hej!

På förra tinget (2021-09-04) beslutades att nästa ting skulle hållas i samband med Höst- tävlingen 2022.

Tid 2022-09-03

Plats LEN:s flygfält i Linköping

Motioner skickas via mail till Johan Brorsson eller läggs in i tråden nedan.

Nedan följer förslag på dagordning.
 
F3A ting 2022-09-03
Lens flygfält Sjögesta


1.    Mötets öppnande


2.    Val av mötesfunktionärer
Ordförande för mötet
Sekreterare för mötet
Två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Mötet godkänner digital justering via mail.


3.    Fastställande av dagordningen


4.    Mötets behöriga utlysande

5.    Genomgång av föregående års protokoll


6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse)

7.    Tävlingar under kommande år
- Nationella tävlingar i Sverige
+SM+RM (UT) - var, Mötet beslutar att SM/RM ska avgöras på

- Internationella tävlingar NM 2023 i Norge?


–    Finalflygningar SM F3A 2021?
Enligt Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) skall det vid varje ting
ta beslut om detta.

8.    Övriga aktiviteter under kommande år
- Konstflygweekend med domarkurs -
- Träningsläger - vid behov.
- Ekonomi


9.    Nominering GS-F3A
- Val GS F3A suppleant för perioden 2023-2024
- Val GS F3A. Johan Brorsson valdes till GS konstflyg suppleant för perioden 2022-2023 på 2021 års ting.

10.    Nominering av internationella domare
Personer som skall vara nominerade (utsedda) att vara internationella FAI domare i Sverige.


11.    Landslag 2022

12.    Inkomna förslag (motioner)

13.    Övriga frågor

14.    Nästa konstflygting

Mötets avslutande


Välkomna

Edvard Käll
GS Suppleant
0736-289434
edvard.kall@remove-this.live.se

Offline

 

#2 2022-09-02 12:54:02

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 321

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Eftersom hösttävlingen är inställd kommer tinget att genomföras digitalt. Kallelse kommer senare på forumet.
MVH
Edvard

Offline

 

#3 2022-09-14 12:35:45

Johan Brorsson
Medlem
Registrerad: 2006-12-26
Inlägg: 198

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Tinget planerat till Söndag 2/10 KL 19,00 Google Meet

Jag kommer lägga ett antal Motioner här nedan och fyll gärna på.

Har en plan för hur vi får fart på svensk f3a

Några punkter att diskutera.

Framtida NM 2025 i Sverige.

NM 2023 i Norge Vem driver?

Marknadsföring.

Senast redigerat av Johan Brorsson (2022-09-19 21:48:17)

Offline

 

#4 2022-09-19 21:44:45

Johan Brorsson
Medlem
Registrerad: 2006-12-26
Inlägg: 198

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Motion NR1
Jag föreslår att vi kan använda konceptet pilot-bedömning även till UT tävlingar enligt tidigare förslag här på forumet vilket provades i Katrineholm.

Motion NR 2 Då vi har varierande förutsättningar i for av fällt och tillgång på domare tycker jag vi skall köra alla våra tävlingar som SM deltävlingar så länge vi inte kör finalprogram på SM. Här får vi i så fall titta på hur vi särskiljer piloter som får samma poäng i landslagsligan. (Troligen får man titta på vem som har mest normaliserade poäng under säsongen på de antalet tävlingar man räknat in i landslagsligan)

Motion NR 3 Vi gör en ordentlig satsning på sport klassen. Förslag på nytt program.
1 Looping 2 Halv omvänd kuban 3 Roll 4 Halv Fyrkantsloop 5 Ryggflygning 6 Halv loop 7 Stallturn med halvroll upp och ned 8 Immelman 9 Ett varv spinn 10 Hamty med halvroll upp 11 Hel kubansk åtta. Jag och Edvard marknadsför på sociala medier.

Motion NR 4. Tävlingar behöver läggas ut minst 4 månader före och skall läggas både på F3a. se och svensk Facebooksidan för f3a

Offline

 

#5 2022-10-01 21:32:11

Johan Brorsson
Medlem
Registrerad: 2006-12-26
Inlägg: 198

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Här kommer inbjudningskoden till tinget.

https://meet.google.com/vfv-koig-yyd?pl … authuser=1

Klistra in länken på din mobil eller på datorn för att gå med. Öppnar i morgon 18.50
Vid problem ring mig på 070 36 48405
MVH Johan

Offline

 

#6 2022-10-06 18:05:59

edvard
Medlem
Registrerad: 2006-03-24
Inlägg: 321

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Hej!

Här kommer en kort sammanfattning om vad som beslutades på F3A tinget!

Nationella tävlingar i Sverige

+ Trollhättan Aero CUP (UT)- sista helgen i maj.
+ Jönköping (UT)- slutet av juli eller början av augusti.
+ Hösttävling Linköping (UT) – första helgen i september.

Internationella tävlingar
NM i F3A, Norge och VM i F3A, Australien


Domarkurs i Jönköping

Konstflygweekend i början maj, Katrineholm Edvard bjuder in.

Alexander Moberg nomineras till internationella FAI domare i Sverige.

GS har uppdraget att ta ut landslag för 2023. Kommunikation sker på F3A.se.

Inför mötet hade GS Johan B lagt 4 motioner, se ovan. Mötet biföll samtliga motioner.

Nästa konstflygting
Hösttävlingen, 2023 i Linköping.

Komplett protokoll kommer att läggas upp på F3A.se

Edvard

Offline

 

#7 2022-10-11 09:15:38

Johan Brorsson
Medlem
Registrerad: 2006-12-26
Inlägg: 198

Re: Inbjudan till F3A-ting 2022

Här är det justerade protokollet från tinget


F3A ting 2022-10-02
Google meet, 1900
Närvarande: Johan Brorsson, Alexander Moberg, Edvard Käll, Benny Kjellgren, Robert Sundström


1.    Mötets öppnande
Öppnande
GS Johan Brorsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2.    Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Johan Brorsson
Till sekreterare för mötet valdes Edvard Käll
Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Alexander Moberg och Benny Kjellgren
Mötet godkänner digital justering via mail.


3.    Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes enligt förslag från GS.


4.    Mötets behöriga utlysande
Edvard Käll har lagt ut en kallelse på F3A.SE 2022-08-19. Mötet anser att tinget är behörigt utlyst. 

5.    Genomgång av föregående års protokoll
Edvard Käll hänvisade till protokollet från 2021 års ting. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Konstflyg F3A och F3P 2022
F3A säsongen 2022 startade med en relativt stor tävling sista helgen i maj i Trollhät-tan. Där hade vi även piloter även från våra grannländer. Domare hade vi både ifrån Sverige och Norge på tävlingen.
Längre in på sommaren hade vi en testtävling i Katrineholm enligt konceptet pilot-bedömning. Tävlingsformen får ses som positiv och något vi kan bygga vidare på.
Även en del planerad tränings flygning runt om i landet har förekommit och bidragit till spridning av f3a som tävlingsklass.
F3p verksamheten har varit begränsad till enbart några träningstillfällen runt om i landet.
7.    Tävlingar under kommande år (2023)
- Nationella tävlingar i Sverige

+ Trollhättan Aero CUP (UT)- sista helgen i maj.
+ Jönköping (UT)- slutet av juli eller början av augusti. Arrangören får själva avgöra vilket datum som ska gälla och undersöka så att datumet inte krockar med andra evenemang. Datum bör vara fastställt senast den sista februari.
+ Hösttävling Linköping (UT) – första helgen i september.

- Internationella tävlingar
NM i F3A, Norge och VM i F3A, Australien

–    Finalflygningar SM F3A 2023?
Enligt Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) skall det vid varje ting
ta beslut om detta.
Den dag det finns underlag för final ska vi köra final dock ej 2023. (enligt motion)

8.    Övriga aktiviteter under kommande år

Domarkurs i Jönköping

- Konstflygweekend i början maj, Katrineholm Edvard bjuder in.Nominering GS-F3A
Val GS F3A suppleant. Edvard Käll väljs till GS konstflyg suppleant för perioden 2023-2024
GS F3A för perioden 2022-2023 valdes Johan Brorsson vid förra tinget 2021.


9.    Nominering av internationella domare
Alexander Moberg nomineras till internationella FAI domare i Sverige. GS, konstflyg Johan och Alexander tittar på hur processen ska hanteras vidare.

10.    Landslag 2023
GS har uppdraget att ta ut landslag för 2023. Kommunikation sker på F3A.se.

11.    Inkomna förslag (motioner)

Motion NR 2
Då vi har varierande förutsättningar i for av fällt och tillgång på domare tycker jag vi skall köra alla våra tävlingar som SM deltävlingar så länge vi inte kör finalprogram på SM. Här får vi i så fall titta på hur vi särskiljer piloter som får samma poäng i landslagsligan. Här får man titta på vem som har mest normaliserade poäng under säsongen på de antalet tävlingar man räknat in i landslagsligan.
Mötet bifaller motionen.
De normaliserade poängen räknas endast från de tävlingar som räknas in i resultatet för landslagsligan.

Motion NR1
Jag föreslår att vi kan använda konceptet pilot-bedömning även till UT tävlingar enligt tidigare förslag här på forumet vilket provades i Katrineholm. Kvalet får hanteras via någon form av sidning. Även en kombination av pilotbedömning och ”ordinarie” domare är tillåtet.
Mötet bifaller motionen


Motion NR 3
Vi gör en ordentlig satsning på sport klassen. Förslag på nytt program.
1 Looping 2 Halv omvänd kuban 3 Roll 4 Halv Fyrkantsloop 5 Ryggflygning 6 Halv loop 7 Stallturn med kvartroll upp och ned 8 Immelman 9 Ett varv spinn 10 Hamty med halvroll upp 11 Hel kubansk åtta. Johan B och Edvard K marknadsför på sociala medier.
Sportprogrammet ska erbjudas på alla tävlingar.
Mötet bifaller motionen.

Motion NR 4.
Tävlingar behöver läggas ut minst 6 månader före och skall läggas både på F3a. se, svensk Facebooksidan för f3a och SMFF:s facebooksida.
Mötet bifaller motionen.

12.    Övriga frågor

Tinget rekommenderar att tävlingsarrangörer lägger ut information / resultat från tävlingen på svenskt modellflyg. Det är viktigt att vi marknadsför F3A på social medier.

NM-2025. Jönköpings radioflygklubb erbjuds möjlighet att arrangera NM i F3A.

De som intresserade av VM i F3P får höra av sig till Johan Brorsson.

13.    Nästa konstflygting
Hösttävlingen, 2023 i Linköping.

Mötets avslutande


Johan Brorsson                         Edvard Käll
Ordförande                              Sekreterare


Alexander Moberg                        Benny Kjellgren
Justeringsman                            Justeringsman

Offline

 
  • Index
  •  » F3A
  •  » Inbjudan till F3A-ting 2022

Sidfot