Tävlingskalender

och andra evenemang under 2020

Evenemang Summering Datum
Trollhättan Aero cup Vårupptakt hos trollhättans modellflygklubb 30-31 Maj
Katrineholmstävlingen Edvard bjuder in till Katrineholms flygklubb 27-28 Juni
F3A SM/RM Arrangeras av Jönköpings RFK 15-16 Augusti
Hösttävlingen + konstflygting Linköpingseskadern arrangerar 5-6 September
UT = Uttagningstävling till landslaget