Regler

Här nedan finns en kortfattad beskrivning på de regler som gäller för konstflygklassen F3A. Längre ned på sidan finns även kompletta regelverket att ladda ned.

Manöverutrymme - Ljudnivå - Tid - Modeller - Sportingcode


Manöverutrymme - “Boxen”

Manövrarna som utförs, skall flygas i ett utrymme som är definierat av en vinkelsektor. Piloten flyger på en linje, 150- 175 meter framför sig och domarna, där huvudmanövern skall vara centrerad mitt framför piloten. Vändmanövrarna skall utföras innanför vinkelsektorns gränser.

(VY-ovanifrån)Varje enskild manöver bedöms med poäng i en skala från 0-10 p. / domare (10p = helt perfekt/felfri manöver). Poängavdrag sker för t.ex.

  • Ej runda loopar/del-loopar, eller olika radier.
  • Rakflygningar inom manövern ej är raka, saknas eller är olika långa.
  • Rollar ej raka eller ojämn rollhastighet.
  • In- och utgångs-höjd på manövern är olika.
  • In- och utgångs-kurs på manövern ej lika.
  • Placering av manövern ej vid mittpunkten (huvudmanöver) , utanför eller delvis utanför vinkelsektorn (vändmanövrar).
  • Flyglinjen (150m) ej konstant, dvs vissa manövrar utförs närmare och andra bortom.

Varje manöver har en koefficient, den kan variera från 1 till 5 beroende på svårighetsgrad (5 svårast). Den bedömda poängen för varje enskild manöver multipliceras med koefficienten för densamma.


Ljudnivå

Inom F3A så gäller strikta regler för ljudnivån. Den högsta tillåtna volymen är 94dB mätt på modellens högra sida, vinkelrätt från motorn på 3m avstånd.

  • Notering: På Svenska tävlingar så kontrolleras sällan ljudnivån. En modell som ej klarar 94dB är således inget hinder från att delta i en tävling. Grundregeln är dock att hålla modellen så tyst som möjligt.


Tid

Hela flygningen skall utföras inom arbetstiden 8 min. Det innebär från att starttillstånd ges tom att sista manövern är flugen (landningen är ej inkluderad). Om flygningen överstiger 8 min så nollas alla manövrar som utförts efter tidsgränsen. Motorstart skall ske inom 3 minuter. Misslyckas man med motorstart så stryks flygningen helt.


Modeller 

Modellen får ha en maximal spännvidd av 200 cm och har en maximal längd av 200 cm. Vikten är begränsad till max. 5000g, otankad. Framdrivning får ske med förbränningsmotor eller elmotor. För kolvmotorn är förbränningsvolymen fri. För elmotorn gäller en maximal nominell batterispänning på 42,56v.

  • Notering: På Svenska tävlingar så kontrolleras sällan vikten. Som ny i sporten är det absolut inget krav att verkligen klara 5kg gränsen utan man är välkommen med det man har.Sportingcode

Texten ovan är enbart en kort sammanfattning av gällande regler. Det kompletta regelverket utfärdas av FAI (Fédération Aéronautique Internationale) och finns beskrivet i sportingcode section 4c. Sportingcode revideras varje år och senaste utgåvan finnas att ladda ned på FAIs webbsida (Sporting Code, Section 4 - F3 Aerobatics).

Avsteg från sportingcode

I Sverige så görs vissa avsteg, eller snarare tillägg till sportingcode. Dessa godkänns av modellflygförbundet vid förbundsmötet och en lista på dessa avsteg finns att ladda ned här