Flygprogram

I Sverige flyger vi i klasserna F3A, F3A-Nordic och F3A-Sport.

  • F3A är den internationella klassen där flygprogrammen är gemensamma för alla nationer och således de program som används vid EM och VM. F3A är den mest utmanande klassen och består av två olika program. Ett grundprogram och ett finalprogram. Finalprogrammet används enbart på svenska mästerskapen samt vid internationella mästerskap som NM, EM och VM. Flygprogrammen byts ut vartannat år och utfärdas av FAI

  • F3A-Nordic är en gemensam nordisk klass vilken är steget enklare än F3A. Klassen flygs på de Nordiska mästerskapen och vi har i Sverige varje år en landslagsuttagning till Nordic. I Nordic genomförs förändringar av flygprogrammet vartannat år i samband med de förslag som inkommer vid nordiska mästerskapen.

  • F3A-Sport är en nationell Svensk klass och är en steget enklare än F3A-Nordic. Programmet ändras inte regelbundet men ändringar kan införas om behov om detta framkommer vid F3A tinget och därefter fastslås på förbundsmötet.Innehåll: F3A - F3A-Nordic - F3A-Sport - HistorikF3A


  • Grundprogrammet P-23En utskriftsvänlig variant finns här


  • Finalprogrammet F-23

En utskriftsvänlig variant finns här
F3A-Nordic

Vid NM i Finland 2011 beslutades att nordic programmet skall bytas ut vartannat år och baseras på FAIs "Advanced" klass, men att de manövrar som bryter mot de riktlinjer som tagits fram för Nordic klassen byts ut mot enklare. Nedan finns aktuellt program.En utskriftsvänlig variant finns här


F3A-Sport


F3A Sport är den officiella instegsklassen i F3A. Nytt program infört 2023
Ladda ned programmet som PDF för utksrift här: Vänster alt. Höger
Historik

Som kuriosa finns här nedan en del gamla flygprogram sparade. Programmen kan användas som inspiration för att komponera egna program eller som ren nostalgi för att minnas tillbaka och se utvecklingen inom F3A.


F3A 

Årtal Grund Final
  2020-2021: P-21 F-21
  2018-2019: P-19 F-19
  2016-2017: P-17 F-17
  2014-2015: P-15 F-15
  2012-2013: P-13 F-13
  2010-2011: P-11 F-11
  2008-2009: P-09 F-09
  2006-2007: P-07 F-07
  2004-2005: P-05 F-05
  2002-2003: P-03 F-03
  2000-2001: P-01 F-01

1996-1999:
    FAI-E
    FAI-D
    FAI-C

 
F3A-Nordic

    Nordic 2018-2019 (N-19)
    Nordic 2016-2017 (N-17)
    Nordic 2014-2015 (N-15)
    Nordic 2011-2013 (N-13)
    Nordic 2008-2011 (N-09)
    Nordic 2006-2007 (N-07)
    Nordic 2002-2005


F3A-Instegsklasser

    F3A-Sport (2003-2022)
    F3A-Populär (till 2002)