Aktiviteter
F3A SM/RM
Datum: 15-16 Augusti 2020
Summary: Arrangeras av Jönköpings RFK
Mer information

Katrineholm


SM 2019

F3A

No Name Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) 3 best
1 Anders Johansson
Linköpingseskadern
880.00 1047.62 904.00 1047.51 874.50 1039.83 970.50 1052.89 3148.02
2 Edvard Käll
KarineholmsRC-klubb
800.00 952.38 822.00 952.49 807.50 960.17 873.00 947.11 2865.04
3 Tomas Johansson
Linköpingseskadern
709.00 844.05 664.00 769.41 688.00 818.07 749.00 812.58 2474.70
F3A Nordic
No Name Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) 3 best
1 Kristoffer Gustafsson Slättlanda MFK 855.00 1091.26 878.50 1033.83 881.00 1002.85 926.00 1017.86 3142.95
2 Kjell Mattson Sigtuna MFK 689.50 880.03 821.00 966.17 876.00 997.15 893.50 982.14 2945.46
3 Sven Löfqvist MFK Linköpingseskadern 712.00 908.74 733.50 863.20 760.00 865.11 807.50 887.61 2661.46